Om meg

Jeg heter Irene van Slooten og er logoped.

Jeg kommer opprinnelig fra Nederland og har bodd i Norge siden november 2013.

I Nederland har jeg praktisert som logoped for skoler og barnehager. Jeg har også vært gründer for oppstart av barnhage og SFO ordning i Deventer i Nederland. Der har jeg også vært daglig leder.

Jeg flyttet til Norge etter at jeg fikk jobb som logoped i PPT Valdres, og har fått mer og mer tilknytning til Norge.

Med min bakgrunn i barnehagen brenner jeg for den aldersgruppen og tidlig innsats. Med min bakgrunn som innvandrer brenner jeg også for god informasjonforsyning rundt flerspråklig utvikling. Som mor av barn med dysleksi har jeg tilleggserfaring fra dette området.

Jeg har jobbet med barn og unge som har språklydsvansker, taleflytvansker, stemmevansker, dysfagi, språkvansker og lese- og skrivevansker.

Innenfor utredning har jeg erfaring fra flere typer kartleggings-/behandlingsverktøy, og har samarbeid med Statped, Habiliteringstjeneste og Barne og Ungdomspsykiatri (BUP).

Jeg har en avtale med HELFO for direkte oppgjør, og er medlem i Norsk Logopedlag.