Fagfolk i skoler og barnehager kommuniserer mye og med mange barn. God samhandling stimulerer språkutvikling og stimulerer barn til å tenke. God samhandling handler om å stille de riktige spørsmålene og svare riktig på reaksjonen til barnet/eleven. Marion Blank har i mange år forsket på utviklingspsykologi som i dag brukes i spesialpedagogiske tiltak.

Marion Blank beskriver fire abstraksjonsnivåer:

 1. Å reagere på fremtredende informasjon (her og nå)
 2. Fokus på særegne kjennetegn
 3. Å omstrukturere og organisere
 4. Resonnement og refleksjon (der og da)

Målgruppe

Barn / elever med tankenivå mellom 3 – 8 år som har:

 • En abstrakt holdning / tenkning
 • Lite trang til å utforske
 • Vansker med å finne ord

Metodikkenes mål

 • Å få grep på omgivelsen
 • Å få trygghet
 • Å få struktur
 • Å få egne observasjoner
 • Å få støtte

Metodikkenes form

Samtale / dialog:

 • Gjenkjenning / påvisning (konkret materiell)
 • Bruk av kontrast
 • Variasjon i spørsmål
 • Motorisk aktivitet
 • Persepsjonen av barnets hverdag
 • Bruk av materialer

Grunnleggende ferdigheter til (førskole)læreren

 • Å gi barn rom til å snakke (ved å lytte og ved å vente)
 • Evne til responsiv / forståelsesfull lytting
 • Evne til å stimulere kvaliteten av innholdet (ved å gjenta, og oppsummere)
 • Evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger (implisitt tilbakemelding på språklig form og språklig innhold)
 • Evne til å skape et rikt språkmiljø ved å stille åpne spørsmål (og begrense antall spørsmål til et minimum)