Logopedi for voksne

Logopedi er et fag- og forskningsfelt som handler om utredning, terapi og kompensatoriske teknikker for vansker med kommunikasjon, spising og svelging.

Vanskene kan være medfødte, eller ha tilkommet på bakgrunn av sykdom eller skade som har oppstått i løpet av livet – såkalt erhvervede vansker.

I de fleste tilfeller er det viktig å komme i gang med logopedi så tidlig som mulig. Ta tidlig kontakt for en vurdering av problematikken, ikke vent og se.

Hvem betaler for Logopedi?