Logopedi for barn

Gjennom bruk av tiltalende leker, spill og aktiviteter “øver” logopeden sammen med barnet på nye ferdigheter. I noen av behandlingsformene er tett samarbeid med foresatte nødvendig.

Steg for steg leker vi mot et mål. De yngste barn er seg ofte ikke bevisst at de “øver” på noe spesielt. Det er viktig at barnet blir motivert til å utforske nye uvante lyder og ord. Derfor skal vi la være å påpeke feil og belønne hvert forsøk.

Hvem betaler for Logopedi?