Logovis

Logopedi i Eidsvoll og Oslo eller på nett

Om bedriften

Irene van Slooten har 20 år erfaring som logoped og 8 år som selvstendig næringsdrivende. Hun startet Logovis AS og ønsker å jobbe for at logopedi faget skal bli bedre kjent som en uunnværlig brikke i behandling og opplæring av våre brukere.

Irene van Slooten

Utdanningen min fullførte jeg i januar 2002 ved det medisinske fakultet ved Høgskolen Utrecht i Nederland. Dette er en 4-årig Bachelor utdanning.

I Nederland jobbet jeg som logoped i kommunen med førskolebarn og skolebarn. Arbeidet besto av utredning, korte intervensjoner og videre-henvisning til privat praktiserende logopeder. Senere startet jeg eget virksomhet, barnehage og SFO i Deventer, hvor jeg fungerte som daglig leder.

Etter at jeg fikk jobb som logoped i PPT Valdres flyttet jeg med min familie til Norge i November 2013. I PPT Valdres jobbet jeg med utredning, rådgivning, veiledning og noe individuelle behandlingstimer med førskolebarn, skolebarn og ungdommer.

Jeg har vært styremedlem i Norsk Logopedlag i 6 år og fortsetter som medlem. Jeg holder meg oppdatert om utviklinger innenfor fagfeltet, og har en avtale med Helfo for direkte oppgjør. 

Eirini Angeliki Goula

Siden sept. 21 samarbeider jeg med logopeden Eirini Goula til oppfølging av barn i Hemsedal og Flå kommune. Eirini er en dyktig logoped med en 4-årig Bachelor fra Hellas og videreutdanning innenfor autisme mm. Hun har cirka 9 år erfaring fra arbeid som logoped for barn og trives særlig godt i arbeidet med barn med større utfordringer. Hun har viderutdannet seg innenfor autisme. Hun har bodd i Norge siden januar 2020 men lærte det Norske språket allerede før hun flyttet til Norge. Eirini kan følge opp barn gjennom kommune eller private timer.

Kurs:

  • A Three – Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy , Stark&Watson

  • Attention – Autism, Stark&Watson

  • Basic Training PECS - Level 1, PECS Hellas

  • Current Interventions at autism: From early diagnosis to puberty

  • Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach, Stark&Watson

  • Infants Dysphagia - Dore Blom

  • Intensive Interaction and Αutism, Ε.Ε.P.Α.Α

  • Makaton, Makaton Hellas

  • Palin Parent-Child Interaction therapy for primary - school children: Assessment and Intervention

  • TEACCH : Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children, Proseggisi and TEACCH Center

 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet