Logovis

Logoped i Øvre Romerike med kontor på Eidsvoll

Logovis

Logovis ble aktiv i starten av 2018. Det fineste i arbeidet vårt er å kunne skape en virksomhet som har positiv innflytelse på andres liv.

Irene van Slooten

Utdanningen min fullførte jeg i januar 2002 ved det medisinske fakultet ved Høgskolen Utrecht i Nederland. Dette er en 4-årig Bachelor utdanning.

I Nederland jobbet jeg som logoped i kommunen med førskolebarn og skolebarn. Arbeidet besto av utredning, korte intervensjoner og videre-henvisning til privat praktiserende logopeder. Senere startet jeg eget virksomhet, barnehage og SFO i Deventer, hvor jeg fungerte som daglig leder.

Etter at jeg fikk jobb som logoped i PPT Valdres flyttet jeg med min familie til Norge i November 2013. I PPT Valdres jobbet jeg med utredning, rådgivning, veiledning og noe individuelle behandlingstimer med førskolebarn, skolebarn og ungdommer.

Jeg er medlem og styremedlem i Norsk Logopedlag og holder meg oppdatert om utviklinger innenfor fagfeltet. Jeg har en avtale med Helfo for direkte oppgjør. 

Takk for at du viste interesse!

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet