Logovis

Logoped i Øvre Romerike med kontor på Eidsvoll

More Than Words® — The Hanen Program® for Parents of Children With Autism Spectrum Disorder or Social Communication Difficulties

 

More Than Words er et program utviklet av The Hanen Center for foreldre til små barn (under fem år) med autisme eller sosiale kommunikasjonsvansker. Det er spesielt designet for å løse de kjernevanskene barnet ditt har med å kommunisere med andre. Jeg tilbyr dette programmet på kontoret og online på video.

Logopeden veileder deg hvert steg og hjelper deg med å lære spesifikke, forskningsbaserte interaksjonsstrategier som du kan bruke i dine daglige samspill med barnet ditt. Alle disse strategiene er hentet fra forskning og har vist seg å forbedre de sosiale kommunikasjonsferdighetene til barn på autismespekteret.

For mer info følg denne linken

Er du interessert i Hanen's More Than Words - foreldrekurs online, kan du vise din interesse ved å bli medlem i Facebook gruppen. Her skal jeg legge ut når det blir arrangert en ny orienteringssamling på Zoom. Ved mange nok interessenter blir det satt opp datoer for å gjennomgå MTW - programmet i en gruppe med foreldre.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet